Skip to main content

Działy administracji

Dział eksploatacji

Prowadzi sprawy dotyczące załatwianie spraw zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, nadzorowanie pracy gospodarzy domów i sprzątaczy w zakresie utrzymania porządku, czystości i estetyki nieruchomości budynkowej i gruntowej.

Dział techniczny

Prowadzi sprawy dotyczące opracowywania projektów planu działalności remontowej i konserwacyjnej, dokonywanie okresowej kontroli stanu technicznego, sprawności obiektów budowlanych, kontrola i nadzór nad realizacją remontów budynkowych oraz robót…

Dział opłat

Prowadzi sprawy dotyczące monitorowania na bieżąco wpłat za należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne, garaże, wiaty, lokale użytkowe oraz za dzierżawę terenu, egzekwowanie należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali.

Sprawdź opłaty