Dział Eksploatacji

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, Czwartek 14:00 – 17:30
Wtorek 8:00 – 13:00

Prowadzi sprawy:

 • przyjmowanie w godzinach przyjęć interesantów i załatwianie spraw zgłoszonych przez mieszkańców osiedla,
 • nadzorowanie pracy gospodarzy domów i sprzątaczy w zakresie utrzymania porządku, czystości i estetyki nieruchomości budynkowej i gruntowej,
 • dbanie o należyty stan sanitarny i techniczny zasobów,
 • uzupełnianie na bieżąco wyposażenia obiektów budowlanych w tablice numeracji porządkowej nieruchomości itp.,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrola treści ogłoszeń zamieszczanych w gablotach ogłoszeniowych w budynkach,
 • uczestniczenie w komisjach eksmisyjnych, szkodowych, przekazania lokalu, itp.,
 • współpraca, nadzór i rozliczanie firm wykonujących usługi eksploatacyjne w osiedlu,
 • współpraca z innymi działami administracji w celu zapewnienia prawidłowego działania administracji,
 • przestrzeganie zasad postępowania wynikającego z Regulaminu Porządku Domowego,
 • dokonywanie przeglądu nieruchomości.

Administrowaniem nieruchomościami zajmują się:

Adam Sztankowski

 • Powsińska 15, 23, 25, 38, 40
 • Bonifacego 89, 92
 • Solankowa 4, 6,
 • Konstancińska 1, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B, 9
 • Korczyńska 6, 6A, 8, 10
 • PBW 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 • Konstancińska 3 – pawilon

Grażyna Kaim

 • Bonifacego 71, 73, 74, 75, 77, 79, 83/85, 87
 • Sobieskiego 60, 62, 64, 66, 66A
 • Urle 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13
 • Sobieskiego 74/78 – pawilon

Beata Smorąg

 • Jaszowiecka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 • Korczyńska 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 • Spalska 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Sobieskiego 70, 70A, 72, 72A
 • Urle 4, 6
 • Sobieskiego 70B - pawilon

Zieleń i Infrastruktura

Pokój nr 4 – Adam Kołowiecki 

Prowadzi sprawy dotyczące:

 • korekty i cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcie formujące żywopłoty oraz krzewy,
 • wycinki drzew,
 • przygotowywania stanowisk pod nasadzenia krzewów, drzew oraz bylin,
 • sadzenia drzew i krzewów oraz roślin rabatowych i bylin, korowanie,
 • renowacji i zakładania trawników,
 • koszenia trawy na terenie Osiedla,
 • naprawy elementów i wykonywanie ogrodzeń,
 • konserwacji terenów zieleni i  placów zabaw,
 • likwidacji błota pośniegowego,
 • tworzenia koncepcji i realizacja nowej przestrzeni krajobrazowej,
 • tworzenia rabat z krzewów, drzew oraz bylin,
 • likwidowania przedeptów,

Napisz do nas