Decyzje

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, pismo znak: WZ.5146.266.2019 AL z dnia 11.04.2019 r. Decyzja w sprawie usunięciu drzew i krzewów rosnących…

Read more

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, pismo znak: WZ.5146.1421.2019AL z dnia 07.01.2019 r. Decyzja nr W/78/2019 w sprawie usunięciu 2 szt. drzew…

Read more

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, pismo znak: WZ.5146.1421.2019AL z dnia 04.01.2019 r. Decyzja nr W/77/2019 w sprawie usunięciu drzew…

Read more

Napisz do nas