Dział techniczny

Godziny przyjęć

Poniedziałek, Czwartek 14:00 – 17:30
Wtorek, Środa 10:00 – 13:00
Piątek 08:00 – 11:00
   

Punkt zgłoszeń

Dariusz Kaim
pokój nr 1, tel. 22 842 22 12,  662 263 100 (w godzinach pon, czw 10:00 – 18:00, wt, śr, pt 7:30 – 15:30)

Inspektorzy ds. nadzoru budowlanego

pokój nr 2, tel. 22 842 60 69

Prowadzą sprawy dotyczące:

 • opracowywanie projektów planu działalności remontowej i konserwacyjnej,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, sporządzanie specyfikacji  robót, zgodnie z obowiązującym regulaminem,
 • dokonywanie okresowej kontroli stanu technicznego, sprawności obiektów budowlanych, przeglądy roczne i pięcioletnie,
 • prowadzenie książek obiektów,
 • kontrola i nadzór nad realizacją remontów budynkowych oraz robót ogólnoosiedlowych (drogowe, oświetleniowe, itp.),
 • doradztwo techniczne dotyczące prac remontowych,
 • koordynacja i nadzór robót branżowych oraz ogólnobudowlanych,
 • terminowe załatwianie wniosków mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań,
 • usuwanie awarii i bieżąca kontrola realizacji zleceń mieszkańców,
 • prowadzenie spraw dotyczących likwidacji szkód (np. zalania).
 • zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela.

Inspektor ds. sanitarnych

pokój nr 11, tel. 22 842 60 69

Prowadzi nadzór nad wykonaniem:

 • instalacji wodno – kanalizacyjnych,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji wentylacji mechanicznej,
 • instalacji gazowej.

Inspektor ds. nadzoru robót elektrycznych i dźwigowych

pokój nr 11, tel. 22 842 60 69

Prowadzi  nadzór nad wykonaniem:

 • instalacji oświetleniowej,
 • instalacji odgromowej,
 • wewnętrznych linii zasilających (WLZ),
 • porządkowaniem istniejacych instalacji elektrycznych
 • remontami i konserwacją dżwigów.

Napisz do nas