Podatek od nieruchomości dla części wspólnej

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 25czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 r. przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział
w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział
w powierzchni części wspólnej budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje.

Ponadto informujemy, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji
w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy ze właścicieli nieruchomości, to jest osoby posiadające odrębną własność lub współwłasnośćlokalu (lokal mieszkalny lub usługowy lub miejsce postojowe w garażu) powinien złożyć formularz IN-15 w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27. Formularz IN-15 oraz powierzchnie części wspólnych
w poszczególnych nieruchomościach

Zestawienie powierzchni wspólnej w budynkach A.O. „Sadyba”

Formularz do podatku o częściach wspólnych budynku

Przykład wyliczenia pow. podatku odrębnej własności

Powrót

Pozostałe aktualności

Planowane usunięcia drzew

Administracja Osiedla „Sadyba” informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Warszawa- Mokotów o usunięcie drzew z terenu…

Read more

Planowane usunięcia drzew

Administracja Osiedla „Sadyba” informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Warszawa- Mokotów o usunięcie drzew z terenu…

Read more

Planowane usunięcia drzew

Administracja Osiedla „Sadyba” informuje, że zamierza złożyć wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o usunięcie drzew z terenu…

Read more