Dotacja z Funduszu Prewencyjnego Ergo Hestia S.A.

Na podstawie umowy prewencyjnej zawartej pomiędzy Ergo Hestia S.A. a MSM „Energetyka”, Administracja Osiedla „Sadyba” uzyskała dotację z Funduszu Prewencyjnego Ergo Hestia S.A. w wysokości 24.500,00 zł na prace budowlano – remontowe polegającymi m.in. na wymianie instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, wymianie oświetlenia klatek schodowych, wykonaniu monitoringu w budynkach  mieszkalnych osiedla w 2016 r.