Dział Ekonomiczny

pokój 5 tel. tel. 22 642 98 42
Do głównych zadań należą:

  • sporządzanie planów finansowo – gospodarczych dla Osiedla,
  • sporządzanie cyklicznych prognoz finansowo – gospodarczych dla Osiedla,
  • bieżące monitorowanie wykonanie kosztów i przychodów,
  • bieżące monitorowanie prac remontowych w Osiedlu,
  • przygotowywanie planów naprawczych i symulacji induwidualnie dla Rad Domów – Nieruchomości,
  • tworzenie modeli analitycznych i planistycznych,
  • prowadzenie analiz w zakresie kosztów, przychodów,
  • sporządzanie sprawozdań dla Rad Domów/Nieruchomosci w zakresie funduszu remontowego