Kierownictwo administracji

Pełnomocnik Zarządu
Kierownik Administracji Osiedla „Sadyba”
Krzysztof Kuciński

p.o. Zastępcy Kierownika Administracji Osiedla „Sadyba”
ds. finansowo – księgowych
Główny Księgowy
Marzena Stępień

Zastępca Kierownika Administracji Osiedla „Sadyba”
ds. eksploatacji
Małgorzata Niemirska

Kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”
Małgorzata Sarzyńska