Polityka prywatności

Zasady użytkowania strony internetowej

Używanie strony internetowej i informacji na niej zawartych oznacza akceptację warunków korzystania ze strony internetowej.
Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym Administracji Osiedla „Sadyba” Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawie (w skrócie AO „Sadyba”) są publikowane dla celów informacyjnych i edukacyjnych. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były systematycznie aktualizowane, jednak nie możemy obiecać, że będą one w pełni dokładne i zawsze zaktualizowane.

Polityka plików Cookie

Czym są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego aosadyba.msmenergetyka.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego aosadyba.msmenergetyka.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku Użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych funkcjonalności w ramach naszej strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym aosadyba.msmenergetyka.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego tj.: telefon, smartfon, tablet, zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Prywatność i poufność

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (przetwarzanie lub/i wykorzystywanie danych) umieszczonych w serwisie (nazwiska lub/i dane osobowe pracowników AO „Sadyba” są dopuszczalne, jeżeli wyrazi na to zgodę osoba, której dane dotyczą.
Dane osobowe, jak adres e-mail, nr telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane AO „Sadyba” zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, w przypadku subskrypcji naszego newsletter-a lub innej wiadomości systemowej Użytkownik może podać następujące dane: telefon, adres poczty e-mail, adres, imię i nazwisko itp. Dane te mogą zostać wykorzystane przez AO „Sadyba” do kontaktu i do celów statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy AO „Sadyba” zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
Korespondencja otrzymana przez AO „Sadyba” za pośrednictwem poczty elektronicznej lub odpowiednich formularzy zawartych na przedmiotowych stronach serwisu jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. AO „Sadyba” zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania informacji otrzymaną tą drogą korespondencji i innych materiałów.
AO ”Sadyba” zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Znaki firmowe oraz nazwy produktów

Wszelkie znaki towarowe lub nazwy firm a użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów i użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

AO „Sadyba” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

  1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
  3. interpretacji i/lub wykorzystania informacji gospodarczych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
  4. tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu.