Rada Osiedla "Sadyba"

SKŁAD RADY OSIEDLA „Sadyba” w kadencji 2019/2022

L.p Nazwisko Imię Rok wyboru Na okres - lat Rok zakończenia Funkcja
1. Baliszewska-Budny Beata 2018 4 2022 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Bombała Ryszard 2016 4 2020 Członek Rady Osiedla
3. Burno Danuta 2019 4 2023 Członek Komisji Rewizyjnej
4. Dmowska Anna 2016 4 2020 Członek Komisji Rewizyjnej
5. Frokter Andrzej 2019 4 2023 Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
6. Gajda Janusz 2016 4 2020 Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla, Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
7. Gańko Bogumiła 2016 4 2020 Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
8. Garbarczyk Jan 2016 4 2020 Członek Komisji Rewizyjnej
9. Gogolińska Łucja 2017 4 2021 Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
10. Jakubowski Stanisław Wojciech 2017 4 2021 Przewodniczący Rady Osiedla, Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
11. Kaszyńska Maria 2019 3 2023 Członek Komisji Rewizyjnej
12. Krajewska Joanna 2016 4 2020 Członek Komisji Rewizyjnej
13. Lubańska Aleksandra 2017 4 2021 Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
14. Nieradka Janina 2019 4 2023 Sekretarz Rady Osiedla, Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
15. Paradowski Zbigniew 2019 4 2023 Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
16. Pawłowski Krzysztof 2017 4 2021 Członek Rady Osiedla
17. Przybylski Adam 2018 4 2022 Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
18. Szurmak Bogdan 2016 4 2020 Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
19. Szwaranowicz Andrzej 2016 4 2020 Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej, Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
20. Zwolińska Zofia 2016 4 2020 Członek Rady Osiedla