Rada Osiedla "Sadyba"

SKŁAD RADY OSIEDLA „Sadyba” w kadencji 2019/2020

L.p Nazwisko Imię Rok wyboru Na okres - lat Rok zakończenia Funkcja
1. Baliszewska-Budny Beata 2018 4 2022 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Bieda Jan 2018 4 2022 Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla, Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury
3. Bombała Ryszard 2016 4 2020 Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury
4. Burno Danuta 2019 4 2023 Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury, Członek Komisji Rewizyjnej
5. Dmowska Anna 2016 4 2020 Członek Komisji Rewizyjnej
6. Frokter Andrzej 2019 4 2023 Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
7. Gajda Janusz 2016 4 2020 Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla, Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury
8. Gańko Bogumiła 2016 4 2020 Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
9. Grabarczyk Jan 2016 4 2020 Członek Komisji Rewizyjnej
10. Gogolińska Łucja 2017 4 2021 Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
11. Jakubowski Stanisław Wojciech 2017 4 2021 Przewodniczący Rady Osiedla
12. Kaszyńska Maria 2019 3 2023 Członek Komisji Rewizyjnej
13. Kaźmierczak Marek 2019 4 2023 Członek Rady Osiedla
14. Krajewska Joanna 2016 4 2020 Członek Komisji Rewizyjnej
15. Lubańska Aleksandra 2017 4 2021 Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
16. Mordasewicz Zbigniew 2016 4 2020 Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
17. Nieradka Janina 2019 4 2023 Sekretarz Rady Osiedla, Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
18. Paradowski Zbigniew 2019 4 2023 Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
19. Pawłowski Krzysztof 2017 4 2021 Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury
20. Przybylski Adam 2018 4 2022 Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
21. Szurmak Bogdan 2016 4 2020 Przewodniczący Komisji Samorządowej i Infrastruktury
22. Szwaranowicz Andrzej 2016 4 2020 Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej, Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
23. Zagańczyk Henryk 2018 2 2020 Członek Rady Osiedla
24. Zwolińska Zofia 2016 4 2020 Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury