Zarząd spółdzielni MSM "ENERGETYKA"

Prezes Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYKA”
Piotr Kłodziński

Członek Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Grzegorz Engelbrecht

Członek Zarządu ds. Ekonomicznych
Leszek Kaczmarski

MSM „Energetyka”
http://www.msmenergetyka.pl/
ul. Zwierzyniecka 8a
00-719 Warszawa
tel. 22 841 60 11
fax. 22 840 53 31
E-mail: sm@msmenergetyka.pl

Tu wstawić mapę osiedla MSM