Przetargi

pokój nr 5 , tel. 22 642 98 42 wew. 110

Prowadzi sprawy dotyczące:

  • organizowanie postępowania przygotowawczego i przetargowego zgodnie z zapisami regulaminu,
  • opracowywanie specyfikacji przetargowej na podstawie wniosków przedstawionych przez inspektorów,
  • prowadzenie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie rejestrów przetargów,
  • przygotowywanie i rejestrowanie umów na dostawy i usługi,
  • udział w przetargach.
Godziny przyjęć:
Poniedziałek, Czwartek 14:00 – 17:30
Wtorek, Środa 10:00 – 13:00
Piątek 08:00 – 11:00

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w „MSM Energetyka”

Ogłoszenia o przetargach:

Przetarg nieograniczony nr 5/2019

13.03.2019 r. Przetarg nieograniczony 5/2019 na wykonanie robót instalacyjnych polegających na demontażu i utylizacji 25 szt. w budynkach 5-cio kondygnacyjnych i 4 szt. w budynku 11-sto kondygnacyjnym, istniejących pionów kanalizacji deszczowej wykonanych z rur azbestowo – cementowych Dn 150 mm od wpustu dachowego do rewizji włącznie oraz montaż nowych pionów z rur PCV Dn 160 mm w budynkach będących w zasobach Administracji Osiedla „Sadyba” w Warszawie.