Przetarg nieograniczony nr 5/2019

13.03.2019 r. Przetarg nieograniczony 5/2019 na wykonanie robót instalacyjnych polegających na demontażu i utylizacji 25 szt. w budynkach 5-cio kondygnacyjnych i 4 szt. w budynku 11-sto kondygnacyjnym, istniejących pionów kanalizacji deszczowej wykonanych z rur azbestowo – cementowych Dn 150 mm od wpustu dachowego do rewizji włącznie oraz montaż nowych pionów z rur PCV Dn 160 mm w budynkach będących w zasobach Administracji Osiedla „Sadyba” w Warszawie.