Rada Osiedla „Sadyba”

SKŁAD RADY OSIEDLA „Sadyba”

w kadencji 2018/2019

L.p Nazwisko Imię Rok wyboru Na okres – lat Rok zakończenia Funkcja
1. Baliszewska-Budny Beata 2018   4  2022  Członek Komisji Rewizyjnej
2. Bieda Jan  2018  4  2022  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bombała Ryszard  2016  4 2020  Członek Komisji Samorządowej i Kultury
4. Dmowska Anna  2016  4  2020  Członek Komisji Rewizyjnej
5. Gajda Janusz  2016 4 2020  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
6. Gańko Bogumiła 2016 4 2020  Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
7. Grabarczyk Jan  2016  4  2020  Członek Komisji Rewizyjnej
8. Gogolińska Łucja 2017 4 2021  Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
9. Jakubowski Stanisław Wojciech 2017 4 2021  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla

Przewodniczący Komisji Samorządowej i Kultury

Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej

10. Kaszyńska Maria 2016 3 2019  Członek Rady Osiedla
11. Krajewska Joanna  2016  4 2020 Członek Komisji Samorządowej i Kultury
12. Lubańska Aleksandra 2017 4 2021  Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
13. Mordasewicz Zbigniew 2016 4 2020  Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
14. Nieradka Janina 2015 4 2019  Sekretarz Rady Osiedla

Członek Komisji Samorządowej i Kultury

15. Paradowski Zbigniew 2015 4 2019  Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
16. Pawłowski Krzysztof 2017 4 2021 Członek Komisji Samorządowej i Kultury
17. Popławska – Kotowska Anna 2015 4 2019  Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
18. Przybylski Adam 2018 4 2022  Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
19. Szurmak Bogdan  2016  4  2020  Przewodniczący Rady Osiedla
20. Szwaranowicz Andrzej 2016 4 2020  Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
21. Zagańczyk Henryk 2018 2 2020  Członek Komisji Rewizyjnej
22. Zwolińska Zofia 2016 4  2020  Członek Komisji Samorządowej i Kultury