Rada Osiedla „Sadyba”

SKŁAD RADY OSIEDLA „Sadyba”

w kadencji 2019/2020

L.p Nazwisko Imię Rok wyboru Na okres – lat Rok zakończenia Funkcja
1. Baliszewska-Budny Beata 2018   4  2022 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Bieda Jan  2018  4  2022  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury
3. Bombała Ryszard  2016  4 2020  Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury
4. Burno Danuta 2019 4 2023 Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury

5. Dmowska Anna  2016  4  2020  Członek Komisji Rewizyjnej
6. Frokter Andrzej 2019 4 2023 Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
7. Gajda Janusz  2016 4 2020  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla

Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury

8. Gańko Bogumiła 2016 4 2020 Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
9. Grabarczyk Jan  2016  4  2020  Członek Komisji Rewizyjnej
10. Gogolińska Łucja 2017 4 2021  Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
11. Jakubowski Stanisław Wojciech 2017 4 2021  Przewodniczący Rady Osiedla
12. Kaszyńska Maria 2019 3 2023 Członek Komisji Rewizyjnej
13. Kaźmierczak Marek 2019 4 2023 Członek Komisji Rewizyjnej
14. Krajewska Joanna  2016  4 2020 Członek Komisji Rewizyjnej
15. Lubańska Aleksandra 2017 4 2021  Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
16. Mordasewicz Zbigniew 2016 4 2020  Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
17. Nieradka Janina 2019 4 2023  Sekretarz Rady Osiedla

Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej

18. Paradowski Zbigniew 2019 4 2023  Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
19. Pawłowski Krzysztof 2017 4 2021 Członek Rady Osiedla
20. Przybylski Adam 2018 4 2022  Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
21. Szurmak Bogdan  2016  4  2020  Przewodniczący Komisji Samorządowej i Infrastruktury
22. Szwaranowicz Andrzej 2016 4 2020  Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz Członek Komisji Wnioskowo-Windykacyjnej
23. Zagańczyk Henryk 2018 2 2020  Członek Rady Osiedla
24. Zwolińska Zofia 2016 4  2020 Członek Komisji Samorządowej i Infrastruktury